mariansky_kveten

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

VÍKEND PLNÝ AKCÍ

16.07.2021

V neděli 25. července se v naší farnoti koná výročí posvěcení obou kostelů. Mše svaté budou v obvyklém pořadu, dopoledne ve farním kostele, večerní mše svatá bude v kostele sv. Anny.

Mši svatou v 9.30 hod. hudebně doprovodí "stará schola" a u oltáře budou bývalí i současní ministranti.

Odpoledne se můžete těšit na farní den s posezením na zahradě. 

Ve 14.30 hod. bude otec děkan žehnat auta a jejich řidiče.

 

 


HODY MARTINICE

14.07.2021

V sobotu 17. července v 15 hod. se bude slavit hodová mše svatá v Martinicích za živé a + občany z Martinic.


Poděkování Městu Holešov

09.07.2021

Děkujeme městu Holešov za poskytnutou mimořádnou dotaci ve výši 50.000,-- Kč. Tuto částku jsme použili na částečnou úhradu rekonstrukce schodiště na oratoř v kostele sv. Anny v Holešově, které bylo v havarijním stavu. Zlepšili jsme přístup do pamětní síně sv. Jana Sarkandera a zvýšili bezpečnost návštěvníků.

 


MŠE SVATÉ O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH

02.07.2021

V pondělí 5. července bude slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké. Mše svaté ve farním kostele budou v 8 hod. a v 18 hod.

V úterý 6. července bude mše svatá v kostele sv. Anny v 8 hod.

 


ZMĚNA BOHOSLUŽEB

01.07.2021

Od července do konce srpna budou mše svaté v úterý a ve čtvrtek slaveny v kostele sv. Anny.

Večerní mše svatá každou neděli bude také v kostele sv. Anny až do konce září.