Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality

Hygienická opatření pro bohoslužeby

25.10.2021
Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.

Povinností je nosit respirátor ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.

Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 

Toto sdělení je zveřejněno také na webu cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211021povinnost-noseni-respiratoru-na-cirkevnich-akcich-nadale-plati)


Pobožnost za zemřelé na hřbitově

20.10.2021

 

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Martinicích se bude konat ve stejný den i ve stejný čas jako v Holešově, tzn. v 15 hod. v neděli 31. října


Plnomocné odpustky pro duše v očistci

15.10.2021

Převzato z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200910plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci-je-mozne-ziskat-uz-pred-1-listopadem

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. 

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. 
 
Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. 
 
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 


MISIJNÍ KOLÁČ

11.10.2021

V neděli 24. října budeme v modlitbách více pamatovat na všechny oblasti misií a misionáře. Jednou z možností, jak podpořit toto náročné dílo, je tzv. MISIJNÍ KOLÁČ.

Každý, kdo rád peče, může upéct něco sladkého a přinést v sobotu 23. října v době od 16 do 18 hod. do Holešova na faru. Z těchto dobrot ochotné dobrovolnice připraví balíčky, které si pak můžete zakoupit v neděli po dopoledních bohoslužbách v průjezdu na faře. Peníze, které utržíme za prodej těchto výrobků, přidáme ke sbírce na misie, která se ten den bude konat.

 

 


Otevřené brány - zhodnocení letošního roku

11.10.2021

 PŘI TŘINÁCTÉ PROHLÍDKOVÉ SEZÓNĚ BYLA PŘEKONÁNA HRANICE 40 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

 Společný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí v regionu započal v roce 2009. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí projektu od počátku a kostel sv. Anny se připojil v roce 2012. Lidé jsou velmi rádi, že naleznou kostely otevřené a využívají možnosti prohlídek zdarma. Doposud jsme provedli 41 081 návštěvníků.

 

 Stejně jako v loňském roce začala prohlídková sezóna o měsíc později, tj. od 1. června. Kostel Nanebevzetí Panny Marie spolu s Černou kaplí si prohlédlo během čtyř měsíců celkem 2 235 zájemců, z toho 29 cizinců. Velkou odměnou po prohlídce byla i možnost vystoupat po točitém schodišti nahoru k varhanám a zažít jedinečný výhled na celou chrámovou loď. Stalo se i některým návštěvníkům, že sem vystoupali těsně před polednem, a mohli tak navíc zblízka slyšet i zvuk našich 400 let starých zvonů. Když si člověk uvědomí, že tyto zvony byly umístěny ještě v předešlém kostele stojícím na tomto místě a slyšel je vyzvánět i sv. Jan Sarkander, tak se daný okamžik promění v nezapomenutelný zážitek.

 

 Kostel sv. Anny spolu s kaplí sv. Kosmy a Damiána navštívilo v letošním roce 1 809 zájemců, z toho 25 cizinců. Stalo se i pravidlem, že si návštěvníci přáli prohlédnout Pamětní síň sv. Jana Sarkandera s jedinečnými exponáty umístěnou v oratoři tohoto bývalého trinitářského kostela.

 

 Jakou zajímavost zmínit v závěru? Z návštěvníků k nám zavítali i umělci, kteří konali pouť na Velehrad. Mezi nimi byla i slovenská herečka Jana Oľhová, která si například zahrála matku Marthy Issové v pohádce Sedmero krkavců. O nadšení z prohlídek svědčí i četné děkovné zápisy v návštěvních knihách. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na další sezónu.

 

 

Mgr. Radka Procházková

Římskokatolická farnost Holešov