kostel

Život ve Farnosti

Aktuality Historie

Aktuality


Pozdrav P. Jana Plačka holešovské farnosti

06.05.2022
děkuji za pozvání na oslavy 700. výročí od první zmínky o farnosti Holešov. Hned v úvodu se omlouvám, že se jich nezúčastním z důvodů pastoračních povinností ve farnosti Ostrava-Moravská Ostrava. Nicméně využívám této možnosti v několika slovech vyjádřit svůj vztah k této farnosti. 
     Do Holešova jsem nastoupil jako kaplan hned po vysvěcení na kněze v r. 1990. Byl to první rok svobody v naší zemi a tak jsem měl jedinečnou příležitost doslova "zapadnout" do farnosti bez strachu z totality, která nás ještě v době studií dusila. Prožíval jsem nadšení holešovských z opravy objektu sv. Martina spolu s kaplí. Mezi nezapomenutelné zážitky, které mám dodnes v živé paměti, patří má misie s flaškou slivovice od p. faráře Dr. Poláška k chlapům, kteří tam pracovali. Když se flaška vyprázdnila, jeden z nich poznamenal: "Pane kaplane, toho víc a nás méně. To by bylo..." Poznal jsem jejich smysl pro humor, pracovitost a v neděli i zbožnost. 
     Mnohá setkání s farníky během bohoslužeb, katechetická výuka dětí u sv. Martina nebo ve škole Na Kráčínách, živé společenství mládeže a rodin, výlety s nimi na Svatý Hostýn a další místa, setkání nad Biblí a společná modlitba v těchto společenstvích, ale i podíl na radostech a starostech všech farníků a také upřímná pomoc, které se mi dostávalo od vás, dala za pravdu slovům jedné milé farnici z vašich řad: "Otče, první kněžské místo je jako první láska mezi mužem a ženou - na tu se nikdy nezapomíná."  S odstupem několika desetiletí, která mne dělí od služby v Holešově, dávám čím dál více těmto slovům za pravdu. 
     Všem vám v Holešově - na čele s panem farářem a jeho spolupracovníky - ze srdce přeji do dalších let Boží požehnání, přímluvu P. Marie Svatohostýnské a pomoc sv. Jana Sarkandra. Ať výročí první písemné zmínky o holešovské farnosti vás povzbudí k dalšímu křesťanskému životu. 
     V neděli 8. května bude v modlitbě na všechny rád vzpomínat P. Jan Plaček, kaplan. 😎
 
Požehnání vyprošují a všechny srdečně zdraví i ostatní kněží, kteří v Holešově působili.

Slavnostní mše svatá k poctě sv. Jana Sarkandera

04.05.2022


TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT

03.05.2022


OTEVŘENÉ BRÁNY

03.05.2022

OTEVŘENÉ BRÁNY ODSTARTOVALY LETOŠNÍ SEZÓNU 1. KVĚTNA

 

Oba naše holešovské kostely si lze každý víkend zdarma s průvodcem prohlédnout až do konce září. Této možnosti během prvomájového dne využilo téměř 100 návštěvníků. Přijďte a nechte se také unést uměním našich předků. Všichni jste srdečně zváni.