kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 5. do 26. 5. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 5. do 26. 5. 2024

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + rodiče Josefa a Františku Barotkovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

9.30

Za Boží požehnání, ochranu a vedení Duchem Svatým pro syna Marka a neteř Kamilu

18.00

Za + Františka Večeřu, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

20.5.

památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Za + Blanku Hudcovou a duše v očistci

Út

21.5.

 

6.30

Za dar smíření

St

22.5.

 

18.00

Za + rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a + rodinu Brázdilíkovu

Čt

23.5.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za + Františka a Andělu Doleželovy a živou rodinu

24.5.

 

7.30

Za + rodiče Sehnálkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za Vladimíra a Jaroslavu Zemánkovy, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

So

25.5.

 

7.30

Za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu

Ne

26.5.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + Petra Krajčového, Jiřího Trnečku a Jaroslava Přikryla

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

·          Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 29.885,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Dnes je sbírka na církevní školy.

·          Na mozaika svatých Cyrila a Metoděje na Svatém Hostýně vybrali přesnou částku 30.000 Kč. Všem, kteří přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať.

·          Příští neděli hudebně doprovodí mši sv. v 9.30 hod. pěvecký sbor Olio z Olomouce. Po mši svaté v 10.30 hod. bude ještě koncert zde v kostele.