adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Holešově od 28. 11. do 5. 12. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 28. 11. do 5. 12. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

28.11.

1. neděle

adventní

7.00

Za + rodiče Ludmilu a Eduarda Hradilovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

8.00

Za Miloše a Rostislava Miklíkovy ze Všetul

9.30

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíkovy, jejich rodiče, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

Po

29.11.

 

6.30

Za dar zdraví pro bratrance

18.00

Za + Františka Kováče, živou a + rodinu Kováčovu a Koutnou

Út

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

6.30

Za rodiče

St

1.12.

 

6.30

 

18.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o zdraví a Boží ochranu v rodině

Čt

2.12.

 

6.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

6.30

 

18.00

Za + Vladimíra a Jaroslavu Zemánkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

So

4.12.

 

7.30

 

Ne

5.12.

2. neděle

adventní

7.00

Za dar zdraví, živou rodinu a + syna

8.00

Za + Zdeňku Synkovou

9.30

Za + Františka Pálku, rodiče a živou rodinu

18.00

Za živou a + rodinu Úlehlovu, Leškovu a duše v očistci

·         V sobotu bude den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži od 9 do 12 hod.

·         Letos, stejně jako v předchozích letech, se budou ve farním kostele v Holešově konat rorátní mše svaté každý všední den v 6.30 hod.

·         Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech. Bude to už předvánoční návštěva nemocných, kdyby ještě někdo chtěl nahlásit někoho nemocného, prosím, ať s tím neotálí.

·         Úmysly na mše svaté na příští rok budeme zapisovat od 6. prosince.