kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 15. 5. do 22. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 14. 5. do 22. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.5.

5. neděle velikonoční

9.30

Na úmysl dárce

Po

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

17.00

Za + Jaromíra Zapletala, rodiče a duše v očistci

Út

17.5.

 

-

 

St

18.5.

 

-

 

Čt

19.5.

 

-

 

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

-

 

So

21.5.

 

-

 

Ne

22.5.

6. neděle velikonoční

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·     Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 1 720,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·     Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 4 406,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·     Ve středu v 15.30 hod. bude společenství seniorů v domě U sv. Martina. Překvapení si pro nás připraví P. Jerzy Walczak.

·     V sobotu oslaví obec Přílepy 750 let trvání obce.

·     Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

·     Za týden v neděli při bohoslužbě v 9.30 v Holešově požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte

·     Je tady nabídka z farnosti Otrokovice farní dovolené na poutním místě Králíky. Kontakt a podrobnosti najdete na plakátku v předsíni kostela