kostel

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 4. 6. do 11. 6. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 4. 6. do 11. 6. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

9.30

Za Alfreda a Elizabeth Rámovi
a jejich rodiny

Po

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

17.00

Za nemocné

Út

6.6.

 

-

 

St

7.6.

 

-

 

Čt

8.6.

slavnost Těla a Krve Páně

-

 

9.6.

 

-

 

So

10.6.

 

-

 

Ne

11.6.

10. neděle v mezidobí

Boží Tělo

9.30

 

·          Při sbírce na církevní školy jsme minulou neděli vybrali 1.080 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Zítra navštívíme nemocné.

·          V podělí bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·          Zveme všechny ministranty na společný výlet v sobotu od 15 hod. Sraz před farou v Holešově.

·          V neděli od 15 hod. se bude konat na faře v Bystřici p. Host. grilovačka pro mládež. Všechny vás srdečně zveme.

·          Od příští neděle už bude večerní mše svatá v Holešově bývat v kostele sv. Anny.