kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 4. 6. do 11. 6. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 4. 6. do 11. 6. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

8.00

Za ženy v požehnaném stavu

Po

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

-

 

Út

6.6.

 

-

 

St

7.6.

 

17.00

Za živou a + rodinu Očadlíkovu a Sollichovu

Čt

8.6.

slavnost Těla a Krve Páně

-

 

9.6.

 

-

 

So

10.6.

ADORAČNÍ DEN

8.00

 

Ne

11.6.

10. neděle v mezidobí

Boží Tělo

8.00

Za dvoje rodiče, vnuka a živou rodinu

·          Při sbírce na církevní školy jsme minulou neděli vybrali 2.524 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.

·          Ve středu bude od 16 hod. adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·          V sobotu se v naší farnosti koná adorační den, který začne mší sv. v 8 hod. Prosím, napište se na adorační službu.

·          Zveme všechny ministranty na společný výlet v sobotu od 15 hod. Sraz před farou v Holešově.

·          V neděli od 15 hod. se bude konat na faře v Bystřici p. Host. grilovačka pro mládež. Všechny vás srdečně zveme.

·          Od příští neděle už bude večerní mše svatá v Holešově bývat v kostele sv. Anny.