kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 25. 9. do 2. 10. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka a duše v očistci

Po

26.9.

 

-

 

Út

27.9.

památka sv. Víncence z Paula, kněze

-

 

St

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

17.00

 

Čt

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

-

 

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

-

 

So

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

8.00

Za + rodiče Šálkovy a duše v očistci

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 5.185 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Ve středu bude večerní mše sv. k poctě sv. Václava už v 17 hod. v kostele sv. Anny. Po mši svaté bude tradičně koncert Holešovského komorního orchestru. V kostele sv. Anny to bude pro letošní rok poslední mše svatá, od příští neděle už budou opět všechny mše ve farním kostele.

·           Ve čtvrtek na 18 hod. zveme mládež gymnázia a dalších středoškoláků ke sv. Martinovi na seminář o víře a náboženství.

·           Farnost Bystřice p. Host. zve dnes v 18 hod. na přednášku „Chuť žít“ kněze P. Marka Orko Váchy. Přednáška se bude konat v sále ZUŠ v Bystřici p. Host.