kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 15. 5. do 22. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 14. 5. do 22. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

15.5.

5. neděle velikonoční

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

-

 

Út

17.5.

 

-

 

St

18.5.

 

17.00

Na úmysl dárce

Čt

19.5.

 

-

 

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

-

 

So

21.5.

 

-

 

Ne

22.5.

6. neděle velikonoční

8.00

Za živou a + rodinu Fuksovu

·     Při sbírce na křesťanská média jsme minulou neděli vybrali celkem 5 060,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Dnes je sbírka na opravy ve farnosti.

·     Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

·     Ve středu v 15.30 hod. bude společenství seniorů v domě U sv. Martina. Překvapení si pro nás připraví P. Jerzy Walczak.

·     Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

·     Za týden v neděli při bohoslužbě v 9.30 v Holešově požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte

·     Příští neděli vás zveme na májovou pobožnost v přírodě. Sejdeme se v 15 hod. u kostela a půjdeme společně nejprve k soše Panny Marie před Količínem. Zde bude krátká modlitba a znovupožehnání opravené sochy. Dále budeme pokračovat ke kapličce, kde bude májová pobožnost. Trasa cca 1 km.

Je tady nabídka z farnosti Otrokovice farní dovolené na poutním místě