adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 28. 11. do 5. 12. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 28. 11. do 5. 12. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

28.11.

1. neděle

adventní

11.00

Za rodinu Mičolovu, Matulíkovu a Zapletalovu

Po

29.11.

 

-

 

Út

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

-

 

St

1.12.

 

-

 

Čt

2.12.

 

17.00

Za + Dobroslavu Nečekalovou a živou rodinu

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

-

 

So

4.12.

 

-

 

Ne

5.12.

2. neděle

adventní

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·         V sobotu bude den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži od 9 do 12 hod.

·         Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. do farního kostela v Holešově.

·         Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·         Kdyby někdo chtěl domluvit předvánoční návštěvu nemocných, prosím, ať s tím nečeká do svátku. Čím dříve tím lépe.