kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 27. 11. do 4. 12. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 27. 11. do 4. 12. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.11.

1. neděle

adventní

7.00

Za + rodinu Vyvlečkovu, Dujkovu, Kučerovu a Darebníčkovu

8.00

Na poděkování Pánu Bohu za dar života k 18 narozeninám Michaeli Jurčákové s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

9.30

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za pomoc a ochranu Boží a přímluvu Panny Marie pro 2 syny a dceru k nalezení životní cesty s Bohem a živou a + rodinu Tomečkovu

Po

28.11.

 

6.30

Za živou a + rodinu, přijatá dobrodiní a stálou ochranu Panny Marie

18.00

Za + Libuši Palovou, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Út

29.11.

 

6.30

Za + rodiče z obou stran a duše v očistci

St

30.11.

svátek sv. Ondřeje, apoštola

6.30

Za Boží požehnání, ochranu P. M. a dary Ducha Svatého pro mladé, zvláště pro Marušku a Kubu

18.00

Za + rodiče s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu

Čt

1.12.

 

6.30

Za živou a zemřelou rodinu Machálkovu

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

2.12.

První pátek v měsíci

6.30

Za živou a zemřelou rodinu

18.00

Za duše v očistci

So

3.12.

památka sv. Františka Xaverského, kněze

7.30

Na poděkování Pánu Bohu

Ne

4.12.

2. neděle

adventní

7.00

Za + prarodiče Zdeňku a Jaroslava Heryánovy a strýce Jaroslava a duše v očistci

8.00

Za živou a zemřelou rodinu

9.30

Za + syna Miroslava, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Leopoldu Štěpaníkovu, manžela, rodiče z obou stran a Boží požehnání po živou rodinu

·           Při sbírce na opravy ve farnosti bylo minulou neděli vybráno celkem 31.893 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Prosím členy pastorační rady, aby došly na setkání v úterý v 17.00 hod. Setkání bude na faře v zasedací místnosti..

·           Centrum pro rodinu zve v úterý ke společné adoraci za rodiny v 18 hod. ve farním kostele.

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·           Příští neděli zveme vás do farního kostela na adventní koncert „Krásných melodií“ v 16.00 hod., zpěv - Kateřina Jurášková a Lenka Rafajová, violoncello - Karolina Zívalíková, piano - Jiří Šon.

·           V době adventu a vánoc nebudou páteční mše pro dětí. Začneme až v pátek 13. ledna 2023.