kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 3. do 12. 3. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 3. do 12. 3. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.3.

2. neděle

postní

7.00

Za Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy a bratra Lubomíra

8.00

Za + Karla Nesrstu, rodiče o obou stran a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Sichálkovu a Talachovu.

Za Marii a Stanislava Kučerovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

18.00

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

Po

6.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Kadlecovu a Hýžovu

Út

7.3.

 

6.30

Za uzdravení v rodině

St

8.3.

 

18.00

Za Františku a Josefa Elšíkovy a živou rodinu

Čt

9.3.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc

10.3.

 

7.30

Za 67 let života a živou a + rodinu

18.00

Za rodinu Smažilovu a Miklíkovu

So

11.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let

Ne

12.3.

3. neděle

postní

7.00

Na úmysl dárce

8.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina Grygeru

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic, živou a + rodinu

·          Ve středu v 15.30 hod. bude setkání seniorů v domě U sv. Martina.

·          V sobotu 11. března se uskuteční Postní duchovní obnova pro mládež děkanátu (14-26 let). Začátek mší svatou ve 14.00 ve farním kostele v Holešově, poté následuje program v Domě U sv. Martina. Obnovou provází P. Petr Bulvas. 

·          Centrum pro rodinu pořádá v sobotu 18. března postní duchovní obnovu, kterou povede S. M. Františka Elena Sebíňová, CSC. Duchovní obnova začne v 9 hod. U sv. Martina.