kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 3. do 2. 4. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 3. do 2. 4. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.3.

5. neděle

postní

7.00

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran, živou rodinu a duše v očistci

8.00

Za + manžela, dvoje rodiče z obou stran a živou rodinu

9.30

Za + Josefa a Marii Pospíšilovy ze Žop a duše v očistci

18.00

Za + rodiče, sestru, švagra a duše v očistci

Po

27.3.

 

18.00

Na úmysl dárce

Út

28.3.

 

6.30

Za dar zdraví pro rodinu Lorencovu

St

29.3.

 

18.00

Za živou a + rodinu Horákovu a Pospíšilovu

Čt

30.3.

 

7.30

Za Marii Daňkovou, Františka Matulíka, živou a + rodinu a duše v očistci

31.3.

 

7.30

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu

18.00

Za syna Tomáše, dceru Terezku a vnuka Patrika

So

1.4.

 

7.30

Za + manžele Rektoříkovy, živou rodinu a duše v očistci

Ne

2.4.

Květná neděle

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Naďu Fridrichovou, manžela a živou rodinu

9.30

Za + Miloslava Hyánka a jeho manželku

18.00

Za + Josefa Páleníčka a duše v očistci

·          Při sbírce na opravy ve farnosti bylo minulou neděli vybráno celkem 33.067 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

·          Dnes po dopoledních bohoslužbách si můžete v průjezdu fary zakoupit vína z arcibiskupských zámeckých sklepů. 20 % z výdělku bude pak věnován farnosti.

·          Centrum pro rodinu zve všechny rodiny ke společné pobožnosti křížové cesty dnes v 15 hod.

·          Od zítřka začne zpovědní týden. Zpovídat se bude od pondělí do pátku od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. Udělejte si čas a připravte se na předvelikonoční svátost smíření. Rozpis zpovědníků je na nástěnce v předsíni kostela.

·          Pokud jste se zapojili do postní almužny prostřednictvím malé papírové kasičky, přineste ji prosím příští neděli do sakristie.

·          Příští neděli se bude ve farním kostele konat koncert Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru. Zazní skladba G. B. Pergolesiho Stabat Mater. Koncert začne v 15.30 hod. Pobožnost křížové cesty příští neděli nebude.