adventni_venec

MISIJNÍ KOLÁČ

V neděli 24. října budeme v modlitbách více pamatovat na všechny oblasti misií a misionáře. Jednou z možností, jak podpořit toto náročné dílo, je tzv. MISIJNÍ KOLÁČ.

Každý, kdo rád peče, může upéct něco sladkého a přinést v sobotu 23. října v době od 16 do 18 hod. do Holešova na faru. Z těchto dobrot ochotné dobrovolnice připraví balíčky, které si pak můžete zakoupit v neděli po dopoledních bohoslužbách v průjezdu na faře. Peníze, které utržíme za prodej těchto výrobků, přidáme ke sbírce na misie, která se ten den bude konat.