kostel

Roráty 2021

Restaurování kazatelny

Díky dotace Ministerstva kultury ČR, kterou jsme obdrželi v roce 2021 prostřednictvím Města Holešov v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón jsme mohli zrestaurovat barokní kazatelnu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši 1 115 500,- Kč. Restaurátorské práce provedl Mgr. Filip Novotný, akademický sochař a restaurátor z Prahy a manželé Ludmila a Robert Zálešákovi, akademičtí malíři a restaurátoři z Bánova.

Děkujeme vedení Města Holešov za podporu a vstřícnost a přejeme úspěšný rok 2022.