adventni_venec

Farní knihovna

Farní knihovna u sv. MartinaZákladní  informace

DOBA  OTEVŘENÍ:

 

STŘEDA OD 15 DO 17

 

 

PÁTEK OD 15 DO 17:30

 

 

ČTENÁŘSKÝ  PRŮKAZ  JE ZDARMA.

VÝPŮJČNÍ  LHŮTA  JE  2  MĚSÍCE.

 

Farní knihovna má k 1. 1. 2020 celkem: 5 876 knih

Nejvíce půjčovanou knihou je titul od: Marie Svatošové „Neboj se vrátit domů“.

 

Za přečtení stojí také kniha „Bůh je větší než naše srdce“ -  postní meditace švýcarského dominikána P. Johannese Brantschena.

Další krásné knihy jsou např. „Jak potěšit zpovědníka“ – P. Aleš Opatrný „Dělník na vinici“ - portrét papeže Benedikta XVI. „Život smrtí nekončí“ - skutečné příběhy lidí, kteří zahlédli život po životě.

Srdečně Vás zveme do naší farní knihovny!