kostel

Pastorační plán

Pastorační plán na rok 2023

07.03.2022

Pastorační plán na rok 2023

 
6. ledna          slavnost Zjevení Páně – žehnání vody, křídy a kadidla
7. ledna         tříkrálové sbírka – Charita
21. ledna       farní zabíjačka
28. ledna       farní ples
 
2. února         děkovná mše sv. rodičů za děti a dětí za rodiče v 18 hod.
19. února       Manželské kontrasty (přednáška P. Ladislava Noska) – pořádá CpR
25. února       Floristický kurz – zdobení v kostele
 
11. března     duchovní obnova pro mladé (U sv. Martina)
18. března     postní duchovní obnova pro farnost (pořádá CpR)
27. - 31. 3.     příležitost ke svátosti smíření od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod.
 
2. dubna        koncert HKO a HChS
6. dubna        adorace v Getsemanech
7. - 8. 4.         noční bdění u Božího hrobu
8. dubna        adorace u Božího hrobu pro děti
9. dubna        Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. s žehnáním pokrmů
16. dubna      První svaté přijímání
 
1. května       žehnání cyklistů – v 9 hod. u farního kostela
5. května       hody v Jankovicích – v 18 hod.
6. května       žehnání motorkářům
7. května       žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
7. května       hody v Přílepích – v 15 hod.
13. května     hody v Martinicích – ve 14 hod.
 
1. června        patrocinium Zahnašovice
2. června        Noc kostelů
11. června     Boží Tělo – slavnost Těla a Krve Páně s průvodem do kostela sv. Anny
18. června     první výročí křtu – žehnání dětem, rodičům a kmotrům
24. června     hody v Tučapích – v 10.30 hod.
24. června     hody v Dobroticích – ve 13 hod.
 
1. července   pouť Zahnašovic na Sv. Hostýn – v 10.15 hod.
5. července   Národní pouť na Velehradě
9. července   výročí posvěcení kostela v Zahnašovicích
23. července VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ – FARNÍ DEN - setkání staré scholy a ministrantů
23. července žehnání aut
 
13. srpna       Holešov - pouť - farní kostel
19. srpna       hody Bořenovice
27. srpna       hody Rymice
 
2. září             Dožínky – v 9.30 hod.
3. září             žehnání aktovek a dětem do nového školního roku
3. září             hody Količín
26. září           adorační den farnosti Holešov
28. září           svatováclavský koncert HKO a mše svatá za starosty a zastupitele Mikroregionu
 
1. října           hody ve Všetulích
21. října         děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání Štípa
22. října         misijní neděle (misijní koláč)

 
1. listopadu               slavnost Všech svatých
5. listopadu               Hubertská mše svatá v 9.30 hod.
5. listopadu               pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích
11. listopadu             svatomartinské oslavy
27. listopadu             adorační den farnosti Třebětice
 
2. prosince                žehnání adventních věnců s koncertem HKS
3. prosince                Mikuláš pro děti ve farním kostele
16. prosince              pomazání nemocných
17. prosince              žehnání rodičům očekávajícím narození dítěte
18. – 22. 12.              předvánoční svátost smíření
24. prosince             15 hodin mše svatá pro děti
24. prosince             "půlnoční" mše sv. na oslavu Kristova narození ve 22 hod.
25. prosince              vánoční koncert HKO a HChS
27. prosince              svatojánské žehnání vína

 
Pastorační plán bude postupně doplňován a aktualizován.